SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH HỘI TỪ KHI TÁI LẬP TỈNH

Sau khi Quốc hội phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vào ngày 01/7/1989, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định số 50-QĐ/TU, ngày 19/9/1989 thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị. Theo Quyết định này, ông Nguyễn Quang Phồn, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh BTT được chỉ định làm Triệu tập viên và đến ngày 14/11/1989, Văn phòng tỉnh hội đã chính thức ra mắt đi vào hoạt động với 5 cán bộ chuyên trách gồm: ông Nguyễn Quang Phồn, ông Cáp Kim Liêm, ông Nguyễn Quang Vụ, ông Nguyễn Đức Ổn và bà Hoàng Thị Đông Sương.  
Lãnh đạo lâm thời tỉnh hội được chỉ định gồm có ông Bùi Đăng Quang, Giám đốc sở Y tế làm Chủ tịch kiêm nhiệm, ông Nguyễn Quang Phồn, Phó Chủ tịch và ông Cáp Kim Liêm, Ủy viên thường trực.
Văn phòng tạm thời mượn cơ sở của Phòng y tế Triệu Hải.
Đại hội lần thứ I (1990 - 1993)
Đại hội lần thứ I được tổ chức ngày 16/01/1990 tại huyện Triệu Hải. Đại hội bầu Thường trực tỉnh hội gồm: Ông Bùi Đăng Quang, Chủ tịch hội (kiêm nhiệm); ông Nguyễn Quang Phồn, Phó Chủ tịch và ông Cáp Kim Liêm, Ủy viên thường trực.
Tháng 11/1990, trụ sở Cơ quan tỉnh Hội được chuyển về số 52 Trần Hưng Đạo – Thị xã Quảng Trị (tiếp quản Phòng Kế hoạch của huyện Triệu Hải).  
Đại hội lần thứ II (1993 - 2000)
Tuy chưa đến nhiệm kỳ đại hội (1995) nhưng do yêu cầu của TW Hội CTĐ VN, Đại hội lần thứ II được tổ chức kết hợp Trại Thanh niên CTĐ từ ngày 6 đến ngày 7/5/1993 tại thị xã Quảng Trị. Đại hội này đã bầu ra Thường trực tỉnh Hội gồm: Ông Nguyễn Quang Phồn, Chủ tịch; ông Cáp Kim Liêm và ông Nguyễn Tất Luân, Phó Chủ tịch. Tháng 4/1999, Hội nghị Ban chấp hành khóa II lần thứ 7 bầu bổ sung ông Lê Xuân Tánh làm Phó Chủ tịch thay ông Nguyễn Tất Luân đã nghỉ hưu.
Đại hội lần thứ III (2000 - 2006)
Đại hội đã diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/5/2000 kết hợp tổ chức Trại Thanh niên xung kích CTĐ tại thị xã Quảng Trị. Đại hội đã bầu Thường trực tỉnh hội gồm: Bà Trần Thị Thỉ, Chủ tịch; ông Lê Xuân Tánh và ông Cáp Kim Liêm, Phó Chủ tịch.
Ngày 20/6/2001, Cơ quan tỉnh hội được chuyển ra số 181 Lý Thường Kiệt - thị xã Đông Hà.  
Đại hội lần thứ IV (2006 - 2012)
Đại hội lần thứ IV được tổ chức trong 2 ngày 9 - 10/9/2006. Đại hội đã bầu ra Thường trực tỉnh Hội gồm: Bà Trần Thị Thỉ, Chủ tịch; ông Cáp Kim Liêm, Phó Chủ tịch (khuyết 1 Phó Chủ tịch do ông Lê Xuân Tánh chuyển công tác từ tháng 9/2006), ông Nguyễn Quang Vụ, Ủy viên thường trực.
Đại hội đã mời ông Lê Hữu Phúc, Uỷ viên BCHTW Đảng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch danh dự.
Hội nghị Ban Chấp hành tỉnh hội khóa IV lần thứ tư (tháng 8/2008) đã bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Lợi làm Phó Chủ tịch. Tháng 09/2009, bà Trần Thị Thỉ nghỉ hưu, Hội nghị Ban Chấp hành khoá IV lần thứ 10 đã bầu ông Cáp Kim Liêm làm Chủ tịch (từ ngày 01/10/2009) và hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 bổ sung bà Nguyễn Thị Hường làm Phó Chủ tịch (từ ngày 10/6/2010).
Ngày 28/7/2008, Hội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Đại hội lần thứ V (2012 - 2016) 
Đại hội lần thứ V được tổ chức trong 2 ngày 5-6 /3/2012. Đại hội đã bầu Thường trực tỉnh Hội gồm: Ông Cáp Kim Liêm, Chủ tịch; ông Nguyễn Hà và bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Quang Vụ, Ủy viên thường trực.
Đại hội đã mời ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch danh dự
Tại Hội nghị Ban Chấp hành tỉnh hội khóa VI  lần thứ 5 (ngày 05/3/2014) đã bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Chiến làm Phó Chủ tịch thay bà Nguyễn Thị Hường đã chuyển công tác từ tháng 4/2013.
Đại hội lần thứ VI (2016 - 2021) 
Đại hội lần thứ VI được diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/12/2016. Đại hội có 145 đại biểu chính thức và 93 đại biểu khách mời.
Đại hội bầu Thường trực tỉnh Hội gồm: ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch; ông Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Hà làm Phó Chủ tịch và bà Lê Thị Đoan Trang, Ủy viên Thường trực
Đại hội vinh dự được ông Nguyễn Văn Hùng, UV BCHTW Đảng, Bí thư TU, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận lời làm Chủ tịch danh dự tỉnh Hội.