Đakrông: Họp Ban quản lý dự án Ngân hàng bò năm 2019

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án Ngân hàng bò, ngày 28/11/2019, Ban quản lý dự án huyện Đakrông tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý, chăm sóc và phát triển Dự án trong năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Tại cuộc họp
Tham dự cuộc họp có đầy đủ các đồng chí thành viên Ban quản lý huyện, xã, thị trấn. Bà Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban quản lý dự án chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, mặc dù thời tiết có sự biến đổi khá khắc nghiệt, bệnh tật thường xuyên xảy ra nhưng mức độ duy trì phát triển đàn bò trong năm 2019 khá ổn định, hiện nay tổng đàn bò của dự án là 145 con. Thông qua dự án Ngân hàng bò, đã cải thiện được sinh kế cho người dân, nhiều hộ gia đình thoát được nghèo, có của ăn, của để. Có thể khẳng định Dự án Ngân hàng bò đã góp phần phát triển kinh tế bền vững, lan tỏa được tinh thần nhân đạo trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Đakrông.

Hội CTĐ Đakrông