Lịch tiếp nhận Hiến máu tình nguyện tháng 6/2017

TT Thời gian Địa điểm Đơn vị chủ trì Điện thoại liên hệ
Số lượng dự kiến
tiếp nhận (đơn vị máu)
01 30/6/2017 Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Gio Linh
BCĐ VĐHMTN
huyện Gio Linh
0919.390.111
(A. Luật)
500