Triệu Phong: Ngày Hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018

Sáng ngày 04/07/2018, tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội HMTN đợt 3 năm 2018. Ông Nguyễn Thành Vũ - PCT UBND huyện đã đến động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Tham gia đăng ký hiến máu lần này có trên 400 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức và nhân dân thuộc các địa phương trong huyện. Qua khám sức khỏe và xét nghiệm sàng lọc đã có 255 người đủ điều kiện hiến máu. Với lượng máu tiếp nhận được lần này đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp hè.
 
Phạm Linh - Hội CTĐ Triệu Phong