Vĩnh Linh: Đạt 120% kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

Ngày 24/7/2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Linh phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 3/2019 với sự tham gia của hơn 400 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.
Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3/2019 tại Vĩnh Linh
Qua kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm sàng lọc Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 382 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu tiếp nhận từ đầu năm đến nay tại huyện Vĩnh Linh lên 1.322 đơn vị, đạt 120% kế hoạch năm.Đông đảo các tầng lớp nhân dân tại địa phương đến tham gia hiến máu
 
Để có được kết quả này, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cho từng cơ quan đơn vị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo của việc hiến máu tình nguyện đến đông đảo người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Hội CTĐ Vĩnh Linh