Ban chỉ đạo vận động HMTN Tp. Đông Hà họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 07/7/2017, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện Tp. Đông Hà tổ chức họp thành viên BCĐ bàn giải pháp tổ chức công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tăng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp
Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ thành phố được giao chỉ tiêu vận động 850 đơn vị máu. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu trên ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thành 3 đợt hiến máu, trong đó đợt 1 tổ chức vào ngày 14/3/2017 đã tiếp nhận được 222 đơn vị máu. Theo kế hoạch đợt 2  và đợt 3 được tổ chức vào  tháng 7 và tháng 10/2017. Để đảm bảo chỉ tiêu còn lại, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Tăng - Trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố lưu ý: Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện và triển khai cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và các phường. Liên đoàn lao động Thành phố chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả đến các công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động Hiến máu tình nguyện. Đơn vị chuyên môn có sự phối hợp chắt chẻ với các đơn vị liên quan của Tỉnh và thành phố chuẩn bị đầy đủ địa điểm phương tiện cần thiết  cho việc tổ chức ngày hội Hiến máu đợt 2 và đợt 3 năm 2017, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo tốt thời gian cho các tình nguyện viên đến tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 
                                                            Minh Tâm - Hội CTĐ thành phố