Cam Lộ: Triển khai Chương trình “Bữa ăn tình thương” tại Trung tâm Y tế huyện

Ngày 04/11/2017, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Tịnh Xá Ngọc Lộ và Hội Chữ thập đỏ thị trấn triển khai Chương trình “Bữa ăn tình thương” tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ.
Tại buổi cấp phát cháo miễn phí
Nhằm chia sẽ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, Hội CTĐ huyện và cơ sở đã tích cực vận động và được sự chung tay góp sức của các tăng ni phật tử Tịnh Xá Ngọc Lộ bắt đầu khởi động Chương trình với tần suất 1 tháng 02 lần, trung bình mỗi đợt sẽ cấp từ 100 đến 120 suất cháo dinh dưỡng miễn phí.   
                                                                                        Anh Thy - Hội CTĐ huyện Cam Lộ