Hội nghị tổng kết dự án USAID giai đoạn 2017 - 2019

Sáng ngày 21/11/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp” giai đoạn 2017 - 2019 và triển khai hoạt động dự án giai đoạn 3.
Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, giám đốc dự án phát biểu tại hội nghị tổng kết
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND các cấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; Ban điều hành dự án tỉnh Hội.

Giai đoạn 2017 - 2019 dự án đã triển khai tại 03 xã của huyện Vĩnh Linh, gồm: Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Long, thông qua các hoạt động của dự án đã hỗ trợ một cách hiệu quả cho việc nâng cao năng lực của cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp, Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh và cấp xã; nâng cao nhận thức và kỹ năng của chính quyền địa phương, người dân, giáo viên và học sinh về quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và xây dựng trường học an toàn với tổng số người hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động là 8.160 người và hưởng lợi gián tiếp 12.000 người.Cán bộ dự án báo cáo hội nghị kết quả hoạt động giai đoạn 2

Dự án cũng đã đào tạo, huấn luyện bổ sung cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh 13 Tập huấn viên gồm: 04 tập huấn viên về Hoạt động cộng đồng ứng phó thảm họa (CADRE); 02 tập huấn viên về kiểm soát dịch bệnh; 03 tập huấn viên về kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi; 04 tập huấn viên về nước sạch và vệ sinh trong tình huống khẩn cấp, đây là lực lượng có năng lực của Hội, có thể tham gia hướng dẫn tại các hoạt động liên quan của Dự án và của các đơn vị đối tác tại địa phương trong và ngoài tỉnh.

Định hướng giai đoạn 3, dự án sẽ triển khai mở rộng địa bàn thực hiện đối với 02 xã Vĩnh Tú và Vĩnh Lâm huyện Vĩnh Linh.

Ban PT