Hội thảo cập nhật tài liệu sơ cấp cứu và nâng cao hiệu quả vận động hiến máu tình nguyện

Ngày 20/9/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội thảo cập nhật tài liệu sơ cấp cứu và nâng cao hiệu quả vận động hiến máu tình nguyện cho cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên tỉnh Hội
Tại Hội thảo

Vừa qua, Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt Chương trình và tài liệu đạo tạo, huấn luyện sơ cấp cứu cho hướng dẫn viên, tập huấn viên, tình nguyện viên cấp và người dân cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện, đào tạo theo quy định của Bộ Y tế và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, tỉnh Hội tổ chức hội thảo cập nhật tài liệu, đại biểu tham dự đã được giới thiệu những điểm mới trong bộ tài liệu xuất bản năm 2019, qua đó cũng đã thống nhất về mặt kỹ thuật để đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình tổ chức hướng dẫn cho cộng đồng; hội thảo cùng dành thời gian thảo luận những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian tới, chú trọng việc nâng cao nhận thức của người dân, nhất là các bậc cha mẹ, từ đó tạo được sức lan tỏa và duy trì ổn định nguồn người hiến máu, đáp ứng kịp thời nhu cầu máu cho cấp cứu điều trị.

Ban PT