Khối thi đua tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp ký giao ước thi đua năm 2016.

Sáng nay, 26/5/2016 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị chủ trì Khối thi đua tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp ký giao ước thi đua năm 2016. Tham dự hội nghị có Ông Trần Thắng Bình - Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của 18 cơ quan đơn vị trong Khối.
Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Chủ trì hội nghị
Khối thi đua do Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm trưởng khối đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tiến hành xây dựng và thông qua các nội dung cam kết thi đua năm 2016. Trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, Chính quyền các cấp, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương tùy theo chức năng của đơn vị mình. Tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về nội dung, đối tượng và tiêu chuẩn chấm điểm, thi đua để làm cơ sở cho việc bình xét, đánh giá vào cuối năm. Sau khi thống nhất các nội dung ý kiến, Khối thi đua đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua với tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức và của tỉnh đề ra.
Đức Điệp