Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2017

Hội Chữ thập đỏ Quảng Trị bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2017 với những thuận lợi cơ bản, đó là:  Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang từng bước được các cấp hội tổ chức triển khai rộng rãi; hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn. Ngay sau thành công Đại hội VI, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã chỉ đạo xây dựng ban hành Quy chế làm việc Ban Kiềm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Kiểm tra tỉnh Hội. Thường trực Tỉnh hội đã tập trung chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp Hội được củng cố, kiện toàn cơ bản đáp ứng nhu cầu và nhiệt tình với công tác kiểm tra... Những thuận lợi ấy đã góp phần đưa công tác kiểm tra ở các cấp Hội có sự chuyển biền mới, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn năm 2017.

Trên cơ sở xác định, hầu hết Ban kiểm tra ở các cấp hội vừa mới được kiện toàn bổ sung sau Đại hội nên ngay từ đầu năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lồng ghép tập huấn công tác kiểm tra trong tập huấn nghiệp vụ Công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ cho 70 cán bộ cấp huyện và Hội cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác kiểm tra tìm hiểu, tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trên lĩnh vực này.

Trong năm, tỉnh Hội đã tiến hành tổ chức 4 đợt kiểm tra Công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ của 4 huyện, thị là huyện Hội Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và 4 Hội cơ sở: xã Cam Thủy (Cam Lộ), Thị trấn Ái Tử (Triệu Phong), xã Hải An (Hải Lăng), xã Hải Lệ (TX Quảng Trị). Đồng thời tổ chức 02 đợt kiểm tra chuyên đề về kết quả thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 tại 02 đơn vị cấp huyện và 02 Hội cơ sở: Hội Chữ thập đỏ huyện Hướng Hóa và Hội CTĐ Thị trấn Khe Sanh;  Hội Chữ thập đỏ thành phố Đông Hà và Hội CTĐ Phường Đông Thanh.

Kết quả quan trọng nổi bật qua kiểm tra đó là Việc chấp hành Điều lệ Hội Chữ thập đỏ và các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết BCH Hội Chữ thập đỏ các cấp được quan tâm chú trọng.  Các cấp hội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền quán triệt, triển khai cho cán bộ Hội cơ sở trên địa bàn về  Chỉ thị 43 của Ban Bí thư TW Đảng, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ khóa IX; Luật nhân đạo quốc tế; thông qua hội họp, trực báo; Cán bộ, hội viên đã chấp hành nghiêm điều lệ hội, thực hiện các nhiệm vụ hoạt động và phong trào hội theo đúng quy định; không có vấn đề nổi cộm nảy sinh; không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

Nghị quyết Đại hội các cấp Hội đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động có mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của các địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Hội; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"; công tác HMTN; phòng ngừa thảm họa.... Các cấp Hội đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của tỉnh Hội trong việc tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào theo đúng chức năng, nhiệm vụ của hội. Chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào, giao chỉ tiêu và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các hội cơ sở. Các cấp Hội quan tâm chỉ đạo điểm, xác định mô hình, loại hình hoạt động. Phong trào chữ thập đỏ và các hoạt động nhân đạo được các cấp Hội phát động rộng khắp, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân và các tổ chức trong và ngoài nước tham gia.

Về Công tác tổ chức Hội, bên cạnh việc tăng cường củng cố tổ chức hội cơ sở, các đơn vị được kiểm tra đã tích cực chủ động trong việc phát triển tổ chức Hội trong trường học và trung tâm y tế theo chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các văn bản ký kết liên ngành giữa Sở Giáo dục & Đào tạo với Đoàn TNCS HCM tỉnh và Hội Chữ thập đỏ.

Công tác vận động, sử dụng, quản lý các nguồn tài chình, các chương trình dự án của Hội...được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo các quy định quản lý tài chính hiện hành.

Về Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017,  qua kiểm tra cho thấy cấp huyện và Hội cơ sở đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của cấp trên, có kế hoạch thực hiện phong trào cụ thể, bám sát điều kiện thực tế của địa phương và kế hoạch của Thường trực Hội CTĐ tỉnh. Thực hiện tốt quy trình vận động, tiếp nhận và báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phân bổ và tổ chức cấp phát quà Tết: công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không có thắc mắc, khiếu kiện xảy ra; công tác thống kê, báo cáo và lưu giữ hồ sơ, chứng từ được các đơn vị thực hiện đầy đủ.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Hội các huyện, thị, thành Hội đã tổ chức 68 đợt kiểm tra; cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) 180 đợt kiểm tra về nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ tại các Hội và chi Hội cơ sở.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị năm 2017 thật đáng ghi nhận, tạo được sự chuyển biến rõ nét, cơ bản đáp ứng yêu cầu; lãnh đạo các cấp Hội đã nhận thức đầy đủ vai trò của công tác này đối với hoạt động của Hội. Một số hội cấp huyện đã chỉ đạo sâu sát, cụ thể, có trọng tâm cùng với sự nổ lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ tham gia công tác kiểm tra góp phần đem lại hiệu quả tích cực đối với phong trào hoạt động Hội. Đặc biệt huyện Hội Vĩnh Linh đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn tổ chức được 29 đợt kiểm tra của huyện Hội và hội cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra các cấp năm 2017 cũng còn những tồn tại hạn chế là:
Nhiệm kỳ mới, một số cán bộ các cấp lần đầu tham gia Ban Kiểm tra nên còn bỡ ngỡ trong công việc, kỹ năng, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa quen với công tác kiểm tra. Đa số ủy viên Ban Kiểm tra đều kiêm nhiệm, không chuyên trách và phần lớn chưa được tập huấn nghiệp vụ, thời gian và điều kiện chủ động để tham gia công tác kiểm tra còn ít, một số nơi thực hiện công tác kiểm tra còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo quy trình làm hạn chế chất lượng và kết quả kiểm tra. Một số cuộc kiểm tra chậm hoặc chưa ban hành thông báo kết luận cụ thể cho đơn vị được kiểm tra.

Một số nơi chưa phát huy vai trò của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác kiểm tra, việc phân công trách nhiệm cho thành viên Ban kiểm tra còn thiếu cụ thể, một số Ban Kiểm tra chưa ban hành được quy chế làm việc, chưa có kế hoạch kiểm tra, chưa báo cáo công tác kiểm tra định kỳ 6 tháng và báo cáo năm về Ban Kiểm tra cấp trên...

Để làm tốt công tác kiểm tra năm 2018, Ban kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
Ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu đề xuất với Ban thường vụ, Ban chấp hành về kế hoạch Kiểm tra năm 2018 và các hoạt động kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra thiết thực, có trọng tâm, tăng cường kiểm tra cơ sở để kịp thời phát hiện các nhân tố điển hình để nhân rộng, những khó khăn, hạn chế, vi phạm, khuyết điểm để chỉ đạo khắc phục sửa chữa.

Để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra cần thường xuyên chủ động tự học tập, nghiên cứu nắm vững các quy định của Hội và văn bản pháp luật có liên quan, tránh thụ động chờ tập huấn, bồi dưỡng.

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra cần thường xuyên tranh thủ, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Hội cùng cấp để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao hơn.

Thường xuyên  giữ mối quan hệ giữa Ban Kiểm tra tỉnh Hội với Ban kiểm tra các huyện, thị, thành Hội, cơ sở, Hội trực thuộc nhằm tăng cường chia sẽ kết nối thông tin, trao đổi các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

Lãnh đạo các cấp cần bám sát Điều lệ Hội và những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương,tỉnh Hội tăng cường chỉ đạo Ban Kiểm tra và hoạt động kiểm tra cùng cấp, cấp dưới; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Ban kiểm tra thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác kiểm tra năm 2018.

Trần Thanh Hải - Phó CT tỉnh Hội