Công bố tiếp nhận Dự án "Nâng cao năng lực các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong quản lý rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu"

Ngày 23/11/2015, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố tiếp nhận Dự án “Nâng cao năng lực các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong quản lý rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu”.
Dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, tập trung vào các hoạt động nâng cao hiệu quả điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa, đảo bảo tính bền vững của các đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh; nâng cao kỹ năng về ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu cho thành viên các đội ứng phó thảm họa tại Trung ương Hội và các tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị, Bạc Liêu (Việt Nam).
 
Description: http://redcross.org.vn/redcross2/vn/upload/info/image/1448334860671_2.jpg
 
Description: http://redcross.org.vn/redcross2/vn/upload/info/image/1448334880062_22.JPG
 
Với tổng kinh phí gần 500.000 USD, dự án được triển khai trong giai đoạn từ 1/10/2015-31/3/2017. Dự án hướng vào 3 mục tiêu chính: Vận động chính sách và lập kể hoạch; tập huấn, nâng cao năng lực; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa thích ứng với biến đổi khí hậu và sơ cấp cứu trong trường học.

Theo đó, dự án sẽ đánh giá tình trạng, đề xuất hoàn thiện quy chế tổ chức của các đội ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các hội cấp tỉnh, cấp cơ sở; đánh giá lại, chỉnh sửa, ban hành quy trình chuẩn về quản lý rủi ro thiên tai; tổ chức hội thảo về hoạt động của các đội ứng phó thảm họa tại các tỉnh tham gia dự án. Bên cạnh đó, dự án cũng tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên về giảm thiểu rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu; lập kế hoạch, đánh giá rủi ro thiên tai tại cộng đồng, tình trạng dễ bị tổn thương, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó ở cấp tỉnh, cấp cơ sở; hỗ trợ diễn tập phòng chống thiên tai tại cộng đồng; hỗ trợ hình thành, hoạt động của Phòng điều hành quản lý thiên tai tại Hội.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nhấn mạnh, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn thể hiện vai trò tiên phong trong công tác lập kế hoạch, ứng phó tại cộng đồng. Thực hiện dự án trên, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ hợp tác với Hội nâng cao năng lực của Hội trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe và sinh kế của những người dân dễ bị tổn thương. Dự án hỗ trợ đào tạo cấp cứu, quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu ở cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; sẽ giúp ích cho khoảng 20.000 người tại các tỉnh Bạc Liêu, Hòa Bình và Quảng Trị.

Theo ông ĐoànVăn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Đây là lần đầu tiên Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ dự án trực tiếp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Điều này khẳng định sự cần thiết, tính cấp bách của vấn đề mà dự án hướng tới cũng như năng lực của Hội trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu tại cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cam kết thực hiện tốt dự án; bố trí cán bộ phối hợp, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, mục tiêu; đồng thời hy vọng sự hợp tác giữa Hội với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng như giữa 2 nước Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển toàn diện, sâu rộng hơn; Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, vận động triển khai thêm nhiều dự án hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện một số dự án về tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi; triển khai dự án Phòng chống đại dịch cúm (H2P), dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam và hỗ trợ Chương trình ứng phó khẩn cấp khi thiên tai lớn xảy ra tại Việt Nam.
 
 

Nguồn tin: Trang web Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam