Đông Hà: Kiểm tra công tác Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-CTĐ ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị về việc kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2014, Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Đông Hà đã xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cơ sở.
Thành Hội Chữ thập đỏ Đông Hà kiểm tra Hội cơ sở
             Từ ngày 17/10 - 23/10/2014, thành Hội Đông Hà đã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, chấp hành Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW ngày 08/9/2010 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; Công tác sử dụng, vận động quỹ và hoạt động xã hội nhân đạo trên địa bàn phường. Tại các buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã nghe báo cáo của thường trực Hội phường về những việc đã làm được những tồn tại, hạn chế trong năm qua; Phát biểu của Thường trực Thành Hội và ý kiến của lãnh đạo địa phương đã ghi nhận những thành tích Hội cơ sở trong việc góp phần làm tốt công tác nhân đạo trên địa bàn, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần phấn đấu với tinh thần góp ý xây dựng nhằm phát triển Hội cơ sở ngày càng vững mạnh.
            Đây hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ thành phố nhằm nắm bắt tình hình hoạt động ở cơ sở, những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức hoạt động công tác Hội và những kiến nghị, đề xuất của Hội cơ sở để có hướng giải quyết tốt nhằm đưa phong trào và hoạt động Hội Chữ thập đỏ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
         Đây cũng là dịp để Hội Chữ thập đỏ thành phố rà soát các tiêu chí đánh giá phong trào, hoạt động của Hội làm cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 nhằm khuyến khích những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo trong năm./.
 
                                                                                                                                                                                                 Phạm Như Dũng
                                                                                                                                                         Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Đông Hà